čtvrtek 29. září 2011

Češtinářský koutek

aneb

Když je v koncích i profesorka českého jazyka na gymnáziu.

Apostrof


Apostrof (neboli odsuvník) je v češtině nejméně užívané interpunkční znaménko. Značí se speciálním znakem, čárkou nahoře () – pozor na chybnou záměnu s horní jednoduchou uvozovkou (‘) – a ve spisovných projevech (zejména v poezii) se jím může (avšak nemusí) naznačovat vypuštění hlásky na konci slova, nejčastěji v příčestích minulých (např. Smuten leh’ si ku pramenu: / pramen bublá z podkeří, / a na tváři v důlku hrá mu / jako úsměv mateří.). Apostrof neužíváme u příklonného -s, tedy v případech typu žes to viděldobřes udělal.
V typografii se apostrof dále užívá pro vynechání prvních dvou číslic letopočtu (pouze do roku 1999, od roku 2000 píšeme letopočet jedině všemi číslicemi).
Apostrof se rovněž vyskytuje v některých cizích slovech, např. hors doeuvrechargé daffairescommedia dell’arteviola d’amour.
Příklady:
Jsa zastřelen, bídně pad’.
Poslední titul jsme získali v létě ’94. (místo 1994)


Žádné komentáře:

Okomentovat