úterý 10. ledna 2012

Seminář Anglická literatura


"Charakteristika
Anglická literatura je jednoletý volitelný předmět určený poslednímu ročníku studia s hodinovou dotací
2 hodiny týdně.
Seminář poskytuje prostřednictvím čtení a interpretace děl klasiků povídkového žánru i současných
angloamerických povídkářů (mj. V. Wolfová, J. Joyce, E. Hemingway, R. Carver, Ch. Bukowski, W. Allen)
stručný úvod do základních témat britské, irské a americké literatury. Rozbor jednotlivých povídek je
doplněn přehledem základních literárních směrů a proudů angloamerické literatury 19. a 20. století.
Okrajově zahrnuje kurs rovněž průhled do americké a britské poezie. Studenti přípravou, diskusí a psaním
kritických esejů i pokusy o překlad básní rozvíjejí své jazykové a komunikační kompetence a učí se pojímat
literaturu (a angloamerickou kulturu) jako živou součást svého uvažování o světě. Studenti se v rámci
semináře podílejí na školních projektech Dnů poezie a Dnů anglicky mluvících zemí."nanana, jedna z mála věcí, kvůli kterejm ještě stále občas navštěvuju Jiráskovo gymnázium - a v tomhle případě moc ráda. díky, že mě nutíte něco dělat, pane profesore Nosku!

hw for tonight: William Faulkner: A Rose For Emily